lørdag den 21. juni 2008

Jeg træf ham i hans gotiske Jagtværelse; det lignede et Rustkammer. Alle Vægge var behængt med Fælder, de var helt dækket til af Rævesakse, Ruser, Net, Doner og Muldvarpegalger. En samling listigt bundne Slynger og Knuder hang ned fra Loftet - et filtret Alfabet, hvor hvert eneste Bogstav gik ud paa at tage Fangen. Selv Lyset var indrettet i Overenesstemmelse hermed: Kerterne var boret fast i de spidse Takker paa en stor Vildtskas, hvis Kæber dannede en Ring. Det var en af den Slags, man om Efteraaret skjuler under det visne Løv paa ensomme Skovstier, og som snapper sammen i Brysthøjde med et dødbringende Bid, bare et Menneske strejfer den med Foden. Men lige nu kunde man næsten ikke se dens Tænder; for de var til Ære for mit Besøg omviklet med en Krans, der var flettet af matgrøn Mistelten og røde Rønnebær.

Ernst Jünger: Kapriciøse indfald

Ingen kommentarer: