mandag den 31. marts 2008

Vi har kun med såkaldte mennesker at gøre, når vi har med mennesker at gøre, ligesom vi kun har med såkaldte kendsgerninger at gøre, når vi har med kendsgerninger at gøre, ligesom materien, der jo, eftersom den udelukkende stammer fra menneskets hoved, også kun er en såkaldt materie, eftersom alt stammer fra menneskets hoved, som vi ved, og kun derfra, hvis vi forstår begrebet viden og accepterer det som et begreb vi har forstået, og vi fortsætter med at tænke på dette grundlag og begrunder alt med dette og kun dette som grundlag. Det siger sig selv at tingene og tingene i sig selv kun er såkaldte, eller hvis jeg skal være nøjagtig, kun er såkaldt såkaldte, sagde Karrer, siger Oehler. Helhedens struktur er jo, som vi ved, fuldstændig enkel, og hvis vi altid går ud fra denne helt enkle struktur, bevæger vi os fremad.

Thomas Bernhard: Gående

Ingen kommentarer: