tirsdag den 7. oktober 2008

Hvor er du, livsaglige Lyst?
Hvor er du, o himmelske Glæde?
Kom hid til mit Bryst!
Tag tæt ved mit Hjerte dit Sæde!
Dlim - dumdlum - dumdumdum.

"Her er jeg! modtag mig! og le!"
Saa vinkte Gudinden for Latter;
jeg lo - men o ve!
Det ikke var Himmelens Datter -
Dlim - dumdlum - dumdumdum.

"Kom! favn mig! spring lystig! og larm!"
Saa støjed' en anden og spøgte;
Jeg sprang - men, o Harm!
Det ikke var hende, jeg søgte -
Dlim - dumdlum - dumdumdum.

"Kom! kys mig! og smelt i min Lyst!"
Saa tonte den tredde Gudinde;
Jeg sang - men mit Bryst
Blev tomt, det var ej min Veninde! -
Dlim - dumdlum - dumdumdum.

Da tav det; en Perle nedrandt;
Det smilte, som Englene græde;
Jeg græd - men fandt
Min søgte, min himmelske Glæde!
Dlim - dumdlum - dumdumdum.

Jens Baggesen: Labyrinten

1 kommentar:

Peter Højrup sagde ...

"Dlim - dumdlum - dumdumdum" - lyden af harpe.